ActiveCampaign Joker

כל מה שצריך לדעת כדי להיות ג׳וקר במערכת אקטיב קמפיין.

סקירה כללית, מעבר כל היכולות השונות, הדרכות צעד צעד ועו׳

מודול 1 מבוא וסקירה כללית
שיעור 1 מבוא
שיעור 2 סקירה כללית
שיעור 3 הגדרות בסיסיות וסקירת הגדרות
מודול 2 עוברים מערכת? המודול הזה מוקדש לכם
שיעור 1 שלבי מעבר מכל מערכת אחרת לאקטיב קמפיין
מודול 3 אנשי קשר
שיעור 1 מבוא
שיעור 2 סקירה ופרקטיקה
שיעור 3 חיפוש מתקדם
שיעור 4 ניקוד - תכנית פלוס ומעלה
שיעור 5 ניהול תגיות
שיעור 6 ניהול אנשי קשר חסומים לדיוור / הרשמה (רשימה שחורה)
שיעור 7 ניקוי רשימות, משימות, קבצי ייצוא וכל השאר
מודול 4 קמפיינים (מסרים לדיוור)
שיעור 1 מבוא לקמפיינים
שיעור 2 סוגי קמפיינים
שיעור 3 יצירת תבנית לעסק + עבודה עם העורך
שיעור 4 יצירת קמפיין מאפס
שיעור 5 שימוש חוזר של תוכן נפוץ בעזרת משתנים
שיעור 6 שימוש חוזר של תוכן בעזרת שמירת בלוקים בעורך
שיעור 7 שימוש חזור בעזרת שמירת בלוקים + משתנים - למתקדמים
שיעור 8 האתאמה אישית מתקדמת במשתנים - למתקדמים
שיעור 9 מתי לא להשתמש במשתנים והבדלים משמירת בלוקים
שיעור 10 צפייה בארכיון ופיצ׳רים נוספים
מודול 5 אוטומציות
שיעור 1 מבוא
שיעור 2 סקירה של המסך הראשי
שיעור 3 סקירה של טריגרים ופעולות אוטומציה
שיעור 4 ניהול המסרים של אוטומציות
שיעור 5 מפות אוטומציה
מודול 6 דוגמאות של אוטומציות שימושיות
שיעור 1 מבוא לדוגמאות אוטומציה
שיעור 2 אוטומציות מעורבות: למעקב מעורבות וסדר באנשי הקשר
שיעור 3 אוטומציה לאישור כפול מתוחכם - להגדלת אחוזי המאשרים
שיעור 4 אוטומציה לפיצול אנשי קשר לפי תאריך או תנאי אחר - שימושי מאוד לשידורים חיים ועוד
שיעור 5 אוטומציה לפיצול לפי תשובות של אנשי קשר - שימושי מאוד להשקת מוצר חדש, בדיקת עניין ועוד
שיעור 6 יעדים - רכיב מדיד שמאפשר גמישות וניתוב אוטומטי בהתאם להגדרות היעד
שיעור 7 דרך מותאמת אישית לשייך אנשי קשר - לידים - לנציגים מטפלים (אנשי מכירות וכו׳)
מודול 7 דילים - עסקאות (CRM)
שיעור 1 מבוא
שיעור 2 עבודה עם פייפליינים 1 - שלבים, סטטוסים, הערות ומשימות
שיעור 3 עבודה עם פייפליינים 2 - תצוגות, קבוצות, הרשאות, פילטרים ותגיות
שיעור 4 אוטומציות עם טריגר של פייפליין, שלבים וסטטוס
שיעור 5 אוטומציות - הוספת עסקאות לשלבים בפייפליינים, ניקוד עסקאות ועוד
שיעור 6 אוטומציות - הפעלת של בדיקת אוטומציה של עסקאות באמצעות טופס של אקטיב קמפיין
שיעור 7 סיכום וטיפים כלליים - הצעת פיצ׳רים וקבלת תמיכה
מודול 8 רשימות
בקרוב...
מודול 9 טפסים
שיעור 1 התאמת טופס לעברית
מודול 10 דוחות
בקרוב...
גלילה למעלה