כתיבה אמוציונלית – שיטה היפנוטית ליצור סערת רגשות אצל הקורא

סיירת הג׳וקר היוקרתית שנוצרה בטעות

מודול 1 כתיבה אמוציונלית - שיטה היפנוטית ליצור סערת רגשות אצל הקורא
שיעור 1 מלכודת ה״איך״
שיעור 2 הובלה אמוציונלית
שיעור 3 דוגמא חמה מהשטח
שיעור 4 סיפורים והצעות
גלילה למעלה