עקרונות מכירה טלפוניות

עקרונות מכירה טלפוניות - עם ליאור מירקין וחיים פורמן

מודול 1 עקרונות מכירה טלפוניות
שיעור 1 עקרונות מכירה - עם ליאור מירקין וחיים פורמן
גלילה למעלה