תלמידי מרעיון למיליון מספרים - מומחים מובילים בישראל מחזקים!

הנה מה יש תתלמידי התכנית היוקרתיתי ״מרעיון למילון״ לאמר על הקורס:

גלילה למעלה