בניית משפך – מודול 2, שיעור 2 – 80% אסטרטגיה

האם יש לך את את החומרים של ה-80% לבנייה?

גלילה למעלה