מודול 7 – סיכום משפך מכירה הפוך

נא לתאר בקצרה, במילים שלך, את הרעיון הכללי של המשפך שמלדת הרגע.

לא חובה לעשות את המטלה הזו

גלילה למעלה