WF Demo Videos

סקירה של משפכי מכירה

סרטון הדגמה (ישן) של משפך מכירה לדוגמא

עדיף יותר מתומצת, אולי הדגמה שמורצת בקצב מהיר יותר תוך כדי שהמנחה מסביר

גלילה למעלה